Politika privatnosti

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Futura Dental d.o.o. poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja svojih internetskih stranica.

Futura Dental  d.o.o. može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja internetskih stranica putem kolačića (cookies), koji ne sadrže osobne podatke te IP adrese koje su automatski zabilježene u zapisima pristupa. Isti služe da bi web stranica radila optimalno. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Vaši podaci obrađivat će se u svrhu pružanja informacija o našim ponudama, novostima i događanjima.

Društvo prikuplja sljedeće osobne podatke:

– Ime i prezime

– Adresa

– e-mail  

– Kontakt broj

– Fotografije s događaja

– Video nadzor

– Podaci o plaćama zaposlenika

-Osobni podaci kandidata za posao te ostale podatke koje razmijenite s nama.

-Osobne podatke prikupljamo u određenu i zakonitu svrhu:

– Prijava na događanja (seminari, radionice, …)

– Slanje obavijesti o događanjima, ponudama, korisnim informacijama i alatima.

– Vršenja ugovorenih usluga

– Video nadzor

– Vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija vezanih uz zaposlenike
Podatke  ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

Sukladno Uredbi o mjerama zaštite osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) na vaš zahtjev omogućiti će vam se uvid u sve vaše osobne podatke kojima raspolažemo, načinu obrade te mogućnosti ograničenja obrade, izmjene ili brisanja istih.

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna te Futura Dental  d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama.

Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

 

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:
– vaše podatke nećemo koristiti ni za jednu drugu svrhu od one koja je ovdje navedena ili  ugovorena
– vaš kontakt i osobne podatke nećemo dati bilo kojoj trećoj strani
– vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo na vaš zahtjev (pravo na prijenos) ili uz   sudski nalog

– bilo kada se možete odjaviti iz e-mail liste.

 

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne uvjetujemo pristup našim stranicama dostavom podataka .

Vrijeme čuvanja podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za primanje obavijesti i korisnih informacija, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. Ako nas zatražite brisanje, isti će biti odmah trajno obrisani.

Obrada osobnih podataka izvan EU

Osobne podatke Korisnika ne obrađujemo izvan EU.

Prava Ispitanika

Svaki ispitanik u skladu s GDPR uredbom ima određena prava:

  1. a) Pravo na prigovor – Ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obrade podataka, osim ako je drugačije propisano zakonom.
  2. b) Pravo na pristup – Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu o obradi osobnih podataka ispitanika, kao i pristup istima sukladno Uredbi.
  3. c) Pravo na brisanje – Ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenima u važećim propisima o zaštiti podataka.
  4. d) Pravo na ispravak – Ispitanik ima pravo tražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na istog.
  5. g) Pravo na prenosivost – Ispitanik ima pravo dobiti podatke u računalno čitljivom obliku, ukoliko je to izvedivo.

Svoja prava ispitanik može ostvariti kontaktiranjem putem e-pošte info@fde.hr ili na telefon +385 (0)1 2342-949

Povreda zaštite osobnih podataka

Svaka osoba koja sumnja da je došlo do kršenja zaštite osobnih podataka zbog krađe ili izloženosti osobnih podataka, mora odmah prijaviti incident s opisom događaja.

Obavijest o incidentu može poslati putem e-pošte

Društvo će istražiti sve prijavljene incidente kako bi potvrdio je li došlo do povrede zaštite osobnih podataka te poduzeti sve zakonske mjere zaštite osobnih podataka.

Zakonitost obrade

Društvo će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način.

Ukoliko smatrate da Društvo postupa s Vašim podacima na nezakonit način te isto ne može riješiti u suradnji s Društvom, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).
Zakonska regulativa:
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.