Smile design

Proces izrade potpuno keramičkih krunica je složeniji i zahtjevniji od izrade metal – keramičkih krunica. Kako bi se postigli vrhunski rezultati, potrebna je velika preciznost u svim fazama izrade.

Kako bi pacijentu omogućili da vidi rezultat prije samog brušenja uzima se digitalni otisak Trios 3Shape skenerom, te se šalje u dentalni laboratorij. Laboratorij priprema digitalnu simulaciju budućeg stanja pacijenta vodeći se fotografijama lica i digitalnim otiskom. 3D printerom se izrađuje model gotove simulacije koju terapeut prenosi u usta pacijenta koji na temelju toga može vidjeti i isprobati svoj novi osmijeh prije donošenja odluke o terapiji. Pacijent u ovoj fazi može mijenjati u potpunosti sve dok se ne dobije rezultat s kojim je posve zadovoljan.

Nakon planiranja, kreće se na brušenje zuba na kojem će se izrađivati krunice. Svaki zub se prethodno anestezira kako pacijent ne bi osjećao nikakvu bol. Brusi se tako da se rub zuba uz zubno meso oblikuje kao stepenica kako bi keramika dobila potporu i ujedno se osigurala jednolična debljina materijala na svim dijelovima krunice.

Nakon završenog brušenja, stomatolog će uzeti otisak. Samo najpreciznijim otiskom se može postići kasnije savršeno dosjedanje krunice na rub stepenice izbrušenog zuba.

Nakon otiska, izrađuju se privremeni zubi tako da pacijent nikada ne izlazi iz ordinacije bez zuba. Otisci se šalju u laboratorij gdje dentalni tehničar izrađuje same keramičke krunice.

U drugom se posjetu krunice isprobaju u ustima kako bi vidjeli da li oblik i boja odgovaraju željama pacijenta. Ako je sve u redu, tehničar završava zube i slijedi cementiranje.

Sam proces cementiranja potpunih keramičkih krunica je također zahtjevan postupak i traži spretnog i educiranog stomatologa. Kada se cement veže, stomatolog će dodatno ispolirati rubove krunice čime ćemo dobiti nevidljiv spoj sa zubom. Dobro je nakon nekoliko dana napraviti kontrolni pregled kako bi se odstranio mogući ostatci cementa.

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Futura Dental d.o.o.

Ulica grada Vukovara 271 (Chromosov toranj)

10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt i upiti:
info telefon: +385 1 4466 835
 
Korisnička podrška: +385 1 4440070 (broj 3), mail: support@futura-dental.hr

 

     

     

     

    Futura Dental d.o.o.  | Ulica grada Vukovara 27110000 Zagreb, Hrvatska, tel:01/4466 835, Fax: 01/4466 835, email: info@futura-dental.hr, MBS: 080595075, MB: 2179725, OIB: 41590421836, IBAN: HR0523600001101939777, SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323400091110756834, SWIFT: PBZGHR2X | Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti | Član uprave: Vjekoslav Budimir | Trgovačko društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu